فرم سفارش طراحی

برای طراحی یک وبسایت به چه نکاتی باید توجه داشت؟

مراحل طراحی وبسایت : 

۱- لیست نیازمندی و امکانات درخواستی مورد نظر کارفرما 
۲- انتخاب دامنه و هاست مناسب
۳- انتخاب پلتفرم ( سیستم اختصاصی، سیستم مدیریت محتوا و …)
۴- انتخاب نوع قالب ( قالب آماده یا قالب سفارشی)
۵- تعیین نوع وبسایت ( شخصی، خبری، فروشگاهی، شرکتی، آموزشی و…)
۶- تعیین بودجه
۷- توافق و عقد قرارداد
۸- اجرا
۹- ارزیابی و اصلاحات
۱۰- پشتیبانی