فرم سفارش طراحی

برای طراحی یک وبسایت به چه نکاتی باید توجه داشت؟

مراحل طراحی وبسایت : 

۱- لیست نیازمندی و امکانات درخواستی مورد نظر کارفرما 
۲- انتخاب دامنه و هاست مناسب
3- انتخاب پلتفرم ( سیستم اختصاصی، سیستم مدیریت محتوا و …)
4- انتخاب نوع قالب ( قالب آماده یا قالب سفارشی)
5- تعیین نوع وبسایت ( شخصی، خبری، فروشگاهی، شرکتی، آموزشی و…)
6- تعیین بودجه
7- توافق و عقد قرارداد
8- اجرا
9- ارزیابی و اصلاحات
10- پشتیبانی

Skip to content